Individuellt stöd i livet

 • Kvinna pa strandenBehöver du någon att prata med om din situation, ditt liv, din relation eller dina relationer?
 • Har du en obearbetad sorg, något trauma, någon fobi eller något oförlåtet?
 • Är du stressad och hinner varken med jobb, familj eller dig själv och dina egna behov?
 • Vill du gå till grunden med ditt liv och ta reda på vem du är och vem du vill bli?
 • Vill du gå framåt i livet men vet inte riktigt vad du vill eller hur det ska gå till?

Oavsett vilket eller om det är något annat du grubblar över, så vill jag gärna hjälpa dig.

Jag använder mig av olika metoder som jag beskriver här. Kanske vet du inte vad du behöver. Då kan du boka Livscoaching och vi kan tillsammans se över din situation och komma fram till vad som kan vara lämpligt för just dig i ditt liv just nu:

Livscoaching/Relationscoaching

Ibland kan det inträffa händelser i vårt liv eller i våra relationer som gör att vi känner oss handfallna och behöver hjälp och stöd. Jag erbjuder coachande samtal utifrån dina behov för att finna nya tänkesätt och lösningar på de problem du upplever. Klicka här för mer info eller Bokadirekt, klicka här.

EFT/Tapping

EFT/ Emotional Freedom Techniques kan användas på olika tillstånd bl a depression, ångest, fobier, trauma, beroenden, blockerade känslor, smärta m m. Du som har friskvårdsbidrag kan använda det på EFT-behandlingar. Har du friskvårdsportalerna Epassi eller Wellnet, så beställer du behandlingen där, men bokar tiden hos mig, klicka på Bokadirektlänken nedan.

EFT är ett snabbt sätt att förbättra ditt liv på flera nivåer; mentalt, känslomässigt och fysiskt. Under terapeutens vägledning knackar man med fingrarna på särskilda akupunkturpunkter, viket har visat sig mycket effektivt. Under min vägledning och mitt stöd knackar antingen du eller jag på dina akupunkturpunkter samtidigt som du fokuserar på ditt problem. Du kan även tillämpa det hemma på dig själv och på nära och kära. Klicka här för mer info eller Bokadirekt, klicka här. 

EMDR på trauma/PTSD

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En av världens bästa och evidensbaserade metoder för att upplösa trauma och PTSD. Proceduren innebär att återkalla en bild av en traumatisk händelse medan klienten samtidigt gör ögonrörelser och/eller andra aktiviteter som belastar arbetsminnet. Det uppstår en självläkande process där laddningen och intensiteten av ett traumatiskt minne minskar drastiskt. Klicka här för mer info eller Bokadirekt, klicka här.

Existentiella samtal

För dig som har funderingar över t ex meningen med livet, döden och andliga frågor. Boka tid för Livscoaching på Bokadirekt, klicka här. 

Förlåtelsesessioner

Förlåtelse av andra samt självförlåtelse. För dig som vill kunna släppa taget om det som hänt för att kunna gå vidare i livet. 3-4 timmars session på 1 eller fördelat på 2 ggr. Klicka här för mer info eller Bokadirekt, klicka här. 

Kommunikationsträning - Kommunicera bättre

Kommunicera och lyssna empatiskt. För dig som vill lära dig att uttrycka dig så att du når fram till den du samtalar med ges möjlighet till introduktion och coaching i Nonviolent Communication/NVC, också kallat Giraffspråket. Du får träna dig i lyssnande och att skilja på fakta och tolkningar, samt uttrycka känslor och behov så att missförstånd kan undvikas. Klicka här för mer info eller Bokadirekt, klicka här. 

Sorgbearbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid, ny energi och livslust.

Programmet för Sorgbearbetning är en evidensbaserad kurs på 8 ggr som du kan gå individuellt eller i grupp. Klicka här för mer info eller boka tid för individuell sorgbearbetning eller i grupp/kurs på Bokadirekt, klicka här.

Stresshantering med EFT/Tapping

Vi ser över din livssituation och vad som stressar dig. Vi använder oss av samtal, EFT/Tapping, meditation och andningsövningar för att komma till rätta med din stress, d v s verktyg som du även kan använda hemma. Du som har friskvårdsbidrag kan använda det på denna tjänst Har du friskvårdsportalerna Epassi eller Wellnet, så beställer du behandlingen där, men bokar tiden hos mig: Klicka här för mer info eller boka tid för EFT/Stresshantering på Bokadirekt, klicka här.

Upplägg, priser, tid & omfattning
 • Du kan anlita mig oberoende av var du bor - via personliga möten i Norrköping eller på distans, d v s online via Skype/Zoom eller per telefon.
 • Stresshantering och EFT är klassat som friskvård vilket medför att du kan få behandlingen betald av din arbetsgivare. Övriga tjänster är tyvärr ej friskvårdsbidragsberättigande.
 • Du kan boka 60 eller 90 minuters samtal. För att lösa ett litet problem kan det räcka med 1 - 3 gånger. Men för ett djupgående förändringsarbete behövs det minst 8 - 10 ggr eller mer.
 • Du erbjuds rabatterade paketlösningar 3 respektive 8 timmar och då kan du fördela timmarna hur du vill. Mer tid en gång, mindre tid en annan gång t ex.
 • För att hålla processen levande - särskilt i början - kan det vara bra att vi ses oftare i början för att glesa ut samtalen mer och mer. Lämpligt är att boka in flera tider redan vid start.
 • Mellan samtalen utför du de åtaganden vi kommit överens om. Det är i vardagen förändringarna sker om du vill träna in ett nytt och bestående resultat.
 • Intensivcoaching erbjuds också för snabbare resultat. Flera timmar på en gång, även kvällstid och helger.

Du är varmt välkommen till en varaktig förändring!

Bokadirekt här!

Boka tid Vit