Föredrag/Kurser i En Kurs i Mirakler

Gunilla haller kursJag erbjuder föredrag, kortare kurser och helgkurser i En Kurs i Mirakler i Norrköping, på din ort eller online.

Föredraget ger en överblick och en introduktion i EKIM.

Helgkursen är för dig som funderar på att börja studera Mirakelkursen, men också för dig som redan lever med Kursen och vill fördjupa din förståelse av den. 

Helgkursen innehåller teoretiska avsnitt och övningar, men ger även utrymme för samtal och reflektioner kring hur Kursen kan bli en kärleksfull grund för oss och genomsyra vår vardag. Dag 1 innehåller de mest grundläggande begreppen i Mirakelkursen medan dag 2 fokuserar på relationer. Du kan gå en av dagarna eller båda. För att gå enbart dag 2 är det en fördel om du har en viss kunskap om de grundläggande tankarna i Mirakelkursen.

För mer info om kursinnehåll, och/eller om du vill att jag ska komma och hålla föredrag/kurs på din ort, vänligen mejla mig.

Nedan kan du se ett 60 min långt samtal mellan mig och Anne Solveig, initiativtagare till Mundekulla Retreatcenter. Vi utforskar vad som i Kursen benämns som Heliga relationer.

---

Jag är världens ljus. Detta är min enda funktion.
Det är därför jag är här.
(Arbetsboken, lektion 61)