Föredrag/Kurser i En Kurs i Mirakler

Gunilla haller kursJag erbjuder föredrag, studiecirklar och helgkurser i En Kurs i Mirakler i Norrköping, på din ort eller online.

Föredraget ger en överblick och en introduktion i EKIM.

Studiecirkeln/helgkursen är för dig som funderar på att börja studera Mirakelkursen, men också för dig som redan lever med Kursen och vill fördjupa din förståelse av den. 

Cirkeln/kursen innehåller teoretiska avsnitt och övningar, men ger även utrymme för samtal och reflektioner kring hur Mirakelkursen kan bli en kärleksfull grund för oss och genomsyra vår vardag. Del 1 innehåller de mest grundläggande begreppen i Mirakelkursen medan del 2 fokuserar på relationer. Du kan gå en av delarna eller båda. För att gå enbart del 2 är det en fördel om du har en viss kunskap om de grundläggande tankarna i Mirakelkursen.

För mer info om kursinnehåll, och/eller om du vill att jag ska komma och hålla föredrag/kurs på din ort, vänligen mejla mig.

Och välkommen till vår Facebookgrupp för En Kurs i Mirakler i Norrköping, klicka här. 

Nedan kan du se ett 60 min långt samtal mellan mig och Anne Solveig, initiativtagare till Mundekulla Retreatcenter. Vi utforskar vad som i Kursen benämns som Heliga relationer.

---

Jag är världens ljus. Detta är min enda funktion.
Det är därför jag är här.
(Arbetsboken, lektion 61)