Vad säger forskningen?

EFT sprider sig över hela världen och det har gjorts flera vetenskapliga undersökningar på hur EFT fungerar, t ex i jämförelse med kognitiv beteendeterapi, KBT. I Sverige har vi en undersökning gjord på Karolinska sjukhus på patienter som fick EFT i samband med fibromyalgi.

Effekter av EFT vid fibromyalgi
Forskningsrapport av Gunilla Brattberg, leg läk, specialist i anestesi och smärtlindring.

KBT & EFT - en jämförelse

Forskning inom EFT
Det svenska EFT-förbundet har samlat några utvalda länkar till artiklar inom området EFT och Energipsykologi.