Vad är EFT/Tapping?

Energy-Tapping-Points-Male2-440x800Knackningar, som också kallas för EFT (Emotional Freedom Technique), är ett effektivt sätt att förbättra ditt liv på flera nivåer: mentalt, känslomässigt och fysiskt. Den här metoden har visat sig kunna påverka en rad olika slags problem – från stressreducering och känslomässigt obehagliga tillstånd till begränsande föreställningar och även vid fysiska åkommor. 

EFT bygger på teorin att negativa känslor och sjukdomstillstånd beror på stress/blockeringar/störningar i kroppens energisystem och att den upplevda stressen och de negativa känslorna försvinner när man upplöser blockeringarna och tar bort störningarna.

Hur gör man?

Metoden är enkel att lära sig och bygger både på akupressurens uråld­riga traditioner och på modern psykologi. Man knackar på specifika meridian­punkter sam­­tidigt som man fokuserar på ett fysiskt eller känslomässigt problem. Knackningen lugnar då nervsystemet och programmerar om hjärnan och kroppen till att reagera annor­lunda och mer balanserat vilket då även har positiv effekt på kroppen på cellnivå.

EFT används av miljontals människor över hela världen och metoden är nu på stark frammarsch även i Sverige. Kan användas på alla åldrar, även barn. Naturlig metod utan biverkningar.

EFT kan användas på:
 • Stress
 • Nervositet och oro
 • Trötthet och nedstämdhet
 • Sorgearbete
 • Andra känslor som t ex rädsla, skuld, skam, svartsjuka, ilska och aggressioner
 • Olika fobier t ex flygrädsla, rampfeber, höjdskräck, spindelskräck, ormskräck e t c
 • Ångest och panikattacker
 • Smärtsamma minnen och känslomässiga trauman
 • Sömnsvårigheter och mardrömmar
 • Övervikt och viktminskning
 • Beroenden (socker, mat, nikotin, alkohol och droger)
 • Ätstörningar
 • Relationsproblem
 • Beslutsångest och handlingsförlamning
 • Tvångsbeteenden
 • Begränsande föreställningar

Då EFT stärker immunförsvaret kan det också prövas på:

 • Olika fysiska åkommor t ex huvudvärk, migrän, nackproblem, ryggont, illamående och magproblem
 • Allergier, astma, eksem, högt blodtryck och diabetes
 • Andra sjukdomstillstånd

EFT knackning är godkänd av ansedda APA (American Psychology Association) för en mängd olika situationer. Vetenskapliga studier visar en betydande minskning av stresshormonet kortisol under pågående session. 

Det slovenska undervisningsministeriet har i juli 2016 officiellt fattat beslutet att erbjuda 75 procents sponsring på EFT-utbildningar för alla lärare och de som arbetar med utbildning i slovenska sekundära och grundskolor och daghem.