Historiken bakom EFT

Genom utgrävningsfynd vet man att redan 5000 f Kr testade människor att genom akupunktur bota sjukdomar, t ex reumatism.

Och 3000 år f Kr upprättades texter i kinesisk medicinkonst. I Kina utvecklade man systemet med akupunkturpunkter utefter ett meridiansystem i kroppen. Meridianer anses vara små kanaler, eller banor i kroppen. Meridianerna förser cellerna med (livs-)energi. Längs med varje meridian sitter små akupunkturpunkter som har förbindelse med meridianernas flöde. Genom att stimulera dessa punkter så stimuleras även kroppens celler.

Eftersom meridianerna inte syns så kan de vara svåra att tro på, men t o m västerländsk sjukvård har accepterat dessa. Ett exempel på det är ju att akupunktur numera är godkänt inom svensk sjukvård. Exempelvis ges ju akupunktur för att lindra förlossningssmärtor.

Under 1960- och 70-talen utvecklades metoder för muskeltestning för att kunna avgöra olika tillstånd i inre organ, körtlar och meridianer. Kombinerat med annan forskning fick detta så småningom namnet Tillämpad Kinesiologi.

Roger Callahan var en amerikansk psykolog som hade studerat kinesiologi och av en psykiatriker John Diamond lärt sig använda affirmationer tillsammans med ”knackande” på akupunkturpunkter. Av en tillfällighet, när han arbetade med en klient – upptäckte han att detta tillvägagångssätt fick en långvarig fobi att försvinna. Detta var 1979. Han utvecklade ”Callahan Techniques” vilket sedermera kom att kallas för TFT, Tankefältsteknik.

Under 80- och 90-talen pågick forskning på metodernas inverkan på posttraumatisk stress och det publicerades olika skrifter om hur man snabbt och med bestående resultat kunde befria sig från olika känslolåsningar och fobier.

Gary Craig var en amerikansk ingenjör som intresserade sig för personlig utveckling. Han hade utbildat sig hos Callahan, men upplevde TFT som oerhört komplicerat. Han började arbeta på att förenkla metoden så att vem som helst skulle kunna ta till sig den. 1995 var det så dags för ett nytt begrepp, EFT, Emotional Freedom Techniques. Craig började sprida denna mirakelkur via workshops och internet.

1998 bildades den första energipsykologiska organisationen, AMT, Association for Meridian Energy Therapies i Storbritannien av Silva Hartmann och Chrissit Hardisty och 1999 hölls den första energipsykologiska konferensen i Las Vegas. Energipsykologi bygger på teorin att känslomässiga blockeringar hindrar energin i vår kropp att flöda fritt. Därmed uppkommer känslomässiga låsningar och sjukdomstillstånd som man med hjälp av olika metoder kan upplösa.

Sedan dess har utvecklingen gått framåt och EFT är i dag den mest använda metoden inom energipsykologin. EFT har också fått en skjuts framåt av Nick Ortner som dels producerat en film om EFT samt skrivit en bok som kom ut i Sverige i februari 2014; "Knacka dig fri med EFT". Nu sprider sig metoden över hela världen och det har gjorts flera utländska vetenskapliga undersökningar på hur EFT fungerar, t ex i jämförelse med kognitiv beteendeterapi, KBT. I Sverige har vi en undersökning gjord på Karolinska sjukhus på patienter som fick EFT i samband med fibromyalgi. Se rapporterna under länkar.

EFT knackning är godkänd av ansedda APA (American Psychology Association) för en mängd olika situationer. Vetenskapliga studier visar en betydande minskning av stresshormonet kortisol under pågående session.