Vad säger forskningen?

EFT sprider sig över hela världen och det har gjorts flera vetenskapliga undersökningar på hur EFT fungerar, t ex i jämförelse med kognitiv beteendeterapi, KBT. I Sverige har vi en undersökning gjord på Karolinska sjukhus på patienter som fick EFT i samband med fibromyalgi.

Effekter av EFT vid fibromyalgi
Forskningsrapport av Gunilla Brattberg, leg läk, specialist i anestesi och smärtlindring.

Forskning inom EFT
Det svenska EFT-förbundet har samlat några utvalda länkar till artiklar inom området EFT och Energipsykologi.

Vetenskapliga artiklar och forskning om EFT
Center för Energipsykologi.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om mina kurser och aktiviteter.